Eskişehirli Melâmî Ali Rıza Doksanyedi

55.2585.00

Hz. Mevlânâ Konya ve Halep medreselerinde okuyup öğretim üyeliği yaparken daha sonra kendini mânevî hayata vermiştir. Osmanlı’nın ilk kadısı Dâvûd-ı Kayserî bir âlim mutasavvıftır Azîz Mahmud Hüdâyî, İsmâil Hakkı Bursevî aynı durumdadır. Bunların yüzlercesini saymak mümkündür.

Böyle ismi bilinenler yanında fazla tanınmayan veya mahviyet kaftanına bütünmüş başkaları da vardır. Bu kitabın konusu olan Ali Rıza Doksanyedi bunlardan biridir.

Rumeli topraklarında doğmuş olan bu muhterem zât, Üsküp medreselerinde öğrenim görmüş, Balkan faciası sebebiyle doğduğu toprakları terk ederek Anadolu’ya göçüp gelmiştir. Melâmet yoluna dahil olup vaizlikle, tercüme ve telifle meşgul olarak eserler yazıp yayımlamıştır. En değerli çalışmalarından biri Te’vîlât-ı Kâşâniyye adlı tasavvufî tefsiri Türkçe’ye yaptığı tercümedir.

Stok kodu: 9786057670366 Kategoriler: