Aşkın Yol(un)da İnsan – Hoca Ahmed Yesevî’nin İzinde

Yesevi düşüncesinden ahlâk modelleri çıkarma gayesi, Bilgelik Pınarı’na ilham kaynağı oluyor. Bu çerçevede eser, konuları itibariyle yakın meseleleri ele alan, öte yandan Yesevî’nin metafizik, bilgi ve ahlâk sistemini metodolojik bir şekilde sunan makalelerden oluşuyor.

Eser; altı bölüm ve bir sonuçtan müteşekkil: Hikmet ve Gönül Felsefesi, Tanrı Alem ve İnsan İlişkisi, Nefsi Tefekkür ve Tezekkürle Arıtma, Erdemlerin Gölgesinde Değerler, Rezillikler ve Islahı, Ölüm Düşüncesi -Yaşayan Hamüşan-

Bilgelik Pınarı – Yesevî Ahlakında Kadîm Değerler

Türk-İslâm tarihinin en önemli simalarından olan Hoca Ahmed Yesevî, taşıdığı ahlak felsefesini Hikmetler’iyle insanlara ulaştırmaya çalışan, toplumu ahlak ile fazîletlendirmeye gayret eden öncü şahsiyetlerden… Onun hikmetleri, maneviyat bahçesinden güller dererek insanlığa aşk ve irfân aşıladığı kadar aynı zamanda insanlığın en temel problemlerinden biri olan ahlak düzleminde değerler sunuyor. Telif edildiği zamanı ve mekânı aşıp büyük bir coğrafyaya ve yüzyıllara hitap eden Yesevî Hikmetler’i, şüphesiz bugünün insanının sorularını cevaplayacak ve müşkillerini çözecek önemli mesajlar veriyor.

Bayram Ali Çetinkaya, Bilgelik Pınarı’nda, Yesevî’nin tefekkür zeminini keşfe ve Onun irşad yolunu takibe davet ediyor okurunu. Yesevî düşüncesinden ahlâk modelleri çıkarma gayesi, bu kitaba ilham kaynağı oluyor. Bu çerçevede eser Yesevî’nin metafizik, bilgi ve ahlâk sistemini metodolojik bir şekilde çözümleyen makalelerden oluşuyor.