Biz Kimiz?

H Yayınları, 2008 yılında İstanbul’da kuruldu. “Sevgi ve bilgiyle, varlığın kalbine…” mottosuyla yayıncılık yapan yayınevimiz, yüzyılların biriktirdiği irfanî gelenekten yola çıkarak bugüne kadar birbirinden önemli kitaplar yayınladı. İlk kitabımız, Mustafa Tatcı’nın dev eseri olan altı ciltlik Yûnus Emre Külliyâtı’ydı…

İlerleyen zamanlarda, çoğu klasik olmak üzere bir çok tasavvufî eseri yayın dünyasına kazandıran yayınevimiz, tasavvufun yanında edebiyat, kültür, sanat ve tarih sahasındaki kitaplarıyla dikkat çekmeye başladı. Leylâ İpekçi, Semih Kaplanoğlu, Mustafa Tatcı, Enver Gülşen, Necati Demir, Hayati Bice, Mehmet Demirci, Cemâl Kurnaz gibi isimleri yayın çatısı altında topladı. Dîvân, menâkıbnâme, roman, deneme, araştırma gibi türlerde ilim, irfân ve aşk eksenli kitaplar yayınladı.

H Yayınları, 2019 yılının Mayıs ayında oluşturduğu Haydi Kitap isimli çocuk kitapları markasıyla da çocuk edebiyatı alanında önemli kitaplar yayınlamayı hedefliyor.

Yûnus Emre’den Ahmed Yesevî’ye, Niyâzî-i Mısrî’den Eşrefoğlu Rûmî’ye, Vâhib Ümmî’den Osman Kemâlî’ye milletimizin asıl mayasını teşkil eden âriflerin eserlerini yayınlama ve unutulan bu kültürü millet ve dünya çapında insanların gönlüne tekrar sindirme; çağdaş dünyada yazılan ve insanların fikir-gönül dünyasında verimli akisler uyandıracağına inandığı kitapları yayınlama gâyesiyle kurulan H Yayınları, yayıncılık dünyamızda önemli bir boşluğu doldurmaya ve genişleyen yayın yelpazesiyle ülkemizin geleceğine hizmet etmeye devam ediyor…