Bolulu Mustafa Safî Halvetî Menâkıbnâmesi

104.00160.00

Mustafa Safî Halvetî 19.asırda Bolu’da yaşayan, döneminde susayan dillere aşk ve irfan pınarı olmuş Hak dostlarından biridir. Bu büyük gönül, 1784’te Diyarbakır’da dünyaya gelmiş ve İstanbul’daki tahsil hayatından sonra Çerkeşî Mustafa Efendi ve akabinde Geredeli Azîz Hazretleri’ne bey’atla sülük çıkarmıştır. Hilâfetle gönderildiği Bolu’da 29 Aralık 1846 senesinde bu âlemden göçen Mustafa Safî Efendi’nin türbesi Aktaş Câmii ve Tekkesi bitişiğindedir.
Elinizdeki eser Azîz Hazretleri’nin dervîşlerinden İbrahim Hilmî Bey tarafından kaleme alınmıştır. Tek nüshası “Millet Kütüphanesinde bulunan eser (bk. Ali Emîrî, Şer’iyye Bl, 1111. 34.) uzun yıllar önce çevirisini yaptığımız halde tamamlayamadığımız için neşredilememişti. Bu sefer eserin sadeleştirilmiş metnini siz değerli okuyucularımızla paylaşmanın sevincini yaşıyoruz. İnanıyoruz ki bu menâkıp, özelde Bolu araştırmalarına genelde Türk irfan hayatına yepyeni katkılar sağlayacaktır.

Stok kodu: 9786057670823 Kategoriler: