Uluslararası Yayınevi Belgesi

27.06.2018 tarihli ve 30461 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin 3. maddesinin l bendinde yer alan “Tanınmış uluslararası yayınevi: En az beş̧ yıldır uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, Türkçe dışındaki dillerde aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış ve yükseköğretim kurumu senatosunun kararıyla alanında etkinliği ve saygınlığı kabul edilen yayınevi” tanımı ve aynı zamanda T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının doçentlik başvuru şartlarında yer alan “Uluslararası Yayınevi: En az dört yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar Yükseköğretim Kurulunca tanınan sıralama kuruluşlarınca belirlenen dünyada ilk 500’e giren üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış̧ olan yayınevi” çerçevesinde H Yayınları Basım Yayın Dağ. Paz. Ve Tic. Ltd. Şti.;

• 14 yılı aşkın bir süredir yayın hayatına devam etmekte olup, Söz konusu Yönetmeliğin “Tablo 4” başlıklı kısmında sayılan:

 • Filoloji
 • Eğitim Bilimleri
 • Güzel Sanatlar
 • Sosyal, Beşerî ve İdari BilimlerTemel alanlarında ulusal ve uluslararası alanlarda yayımladığı 230’a ulaşan eseri;
 • Yayımladığı bu eserlerin; Yükseköğretim Kurulunca tanınan sıralama kuruluşlarınca belirlenen dünyada ilk 500’e giren üniversite ve kamu kütüphanelerinde kataloglanmış olması;
 • Aynı temel alanda, farklı yazarlara ait en az 20 eserinin bulunması,
 • Türkçe dışındaki dillerde, farklı yazarlara ait (Azerice, İngilizce, Farsça, Arapça,Rusça) 20’den fazla eserinin bulunması,
 • Ulusal Dağıtım Ağı ve İnternet Satış Organizasyonuyla
 • H Yayınları Basım Yayın Dağ. Paz. Ve Tic. Ltd. Şti., Yayıncılık sektöründe, yayımladığı eserler ile ulusal ve uluslararası arenada ve alanında, “tanınmış uluslararası yayınevi” şartlarını açık ve net olarak taşımakta olup; Bunun yanı sıra yayın çeşitliliğini artırmak, iş birliğini geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla kurduğu ya da yayıncılığını üstlendiği; Haydi Kitap Yayınları da “tanınmış uluslararası yayınevi”nden yayımlanan eserler statüsüne haizdirler. Saygılarımızla…

  H Yayınları Basım Yayın Dağ. Paz. Ve Tic. Ltd. Şti.

 

 

Uluslararası Yayınevi Belgemizi Görüntülemek ve İndirmek için Tıklayınız;