Pîr-i Melamî Seyyid Muhammed Nûru’l-Arabî Külliyatı

Bize Pîr eyledi himmet
Kalmadı ‘ucb ile zulmet
Kamu işler Hakk’a nisbet
Yaşasın Pîr Melâmiyyûn Muhammed Nûr

Hazırlamaya gayret ettiğimiz Pîrimiz, Efendimiz Eş-Şeyh Es-Seyyid Hâce Muhammed Nûru’l-Arabî el-Mısrî el-Bedrî el-Hüseynî (k.s.) hazretlerinin eserlerini tamamlamaya muvaffak olduk. Bunun için ne kadar hamd etsek azdır. Bu çalışmamızda önceden 9 cilt olarak yayınladığımız risaleleri Arapça tercümeleri, Türkçe eserlerinin transkrip metinleri ve günümüz Türkçesine sadeleştirilmiş olarak 3 cilt’te lüks bir baskıda topladık.