Uşaklı Şeyhi Muslihiddin Mustafa Divan-ı İlahiyat

Büyük gönül ve aşk adamı Niyazi-i Mısri bir beytinde şöyle der:
Biz beş er idik çıkdık bir demde yola girdik
Kırk yılda pire erdik bu sohbete erince

Bu beş erden birisi de elinizdeki ilahilerin şairi Uşaklı Şeyhi (Mustafa Muslihiddin)dir.

Halveti erenlerinden olan Şeyhi, Elmalılı Ümmi Sinan tarafından yetiştirilmiş olup Niyazi-i Mısrinin yol arkadaşlarındandır.
Mutasavvıf şair, muhtemelen Uşaklı Şeyh Mehmed Efendi (H. 1073/1663)nin oğludur. Onun mahlasının Şeyhi olması bundandır.
Şeyhi, Elmalıda manevi eğitimini tamamladıktan sonra memleketi Uşaka geri dönmüş ve burada yaşamıştır.

Yunus Emre, Ümmi Sinan ve arkadaşı Niyazi-i Mısrinin üslubuyla yazdığı ilahileriyle Şeyhi, XVII. asırda adından söz edilmesi
gereken önemli mutasavvıf şairlerimizden birisidir.

Ben Şeyhiyem Uşşakiyem didar-ı Hak Müştakıyam
Hüve hüve olalıdan ruh ile candan geçmişim
diyen bu yokluk, aşk ve irfan yolunun yolcusu aşıktan günümüze bir Divan-ı İlahiyat kalmıştır.
Elinizdeki Divan-ı İlahiyat’ta mutasavvıfımızın gönlünden damlayan 227 adet aşk sızıntısı bulacaksınız.