Türkistan Rüyası

Hayati Bice bu eserinde, Hazret-i Pir-i Türkistan Ahmed Yesevi hazretleri ile olan manevi ilişkisini ne kadar olabilirse o kadar dile getiriyor. Günümüzde ‘yaşamış tasavvufi haller’den nasiplenmek isteyen okuru, Kerkük’ten Otrar’a Medine’den Taşkent’e uzanan geniş bir coğrafyada cereyan eden bir ruh serüvenini okumaya davet ediyor. Muhabbetle yazılmış satırlarının gönlünüzü ışıtacağı / ısıtacağı kesin olan, bu ihmal edilemez manevi sofraya, buyurun.