Erzincan Bilgeleri

Anadolu, yüzyıllardır birçok ulu ve bilge kişi yetiştirmiştir.
Türk insanının manevi kimliğini şekillendiren bu erenler,
Anadolu’yu karış karış gezerek, bilgi ve sevgiyle Anadolu’yu
mayalayan birer irfan abidesi olmuşlardır. Yaşadıkları muhitleri, kendi devirlerinin “kültür havzaları” haline getirmişlerdir.
Anadolu’nun kültür havzalarından biri olan Erzincan şehrinde
de birçok arif yaşamış, hem nasihatleriyle hem de
yaşantılarıyla insanları doğruya, iyiye ve güzele davet
etmişlerdir. Bu kitapta Erzincan’da yetişen bilgelerin hayat
hikâyeleri çocuklarımız için masal tadında ele alınmıştır.