Yavuz Sultan Selîm Divanı

 

 

 

Türk İslam tarihinde Yavuz Sultan Selim’in müstesna bir konumu vardır. Siyasî mücadelesi yanında şiirle de uğraşmıştır. Kimi kaynaklarda ona isnad edilen Türkçe şiirleri varsa da sayı olarak Farsça şiirleri kadar değildir. Selim’in Farsça şiirlerini içine alan Divanının çok sayıda yazma nüshaları mevcuttur. Yavuz Sultan Selim ve şiirleri 19. yüzyılda yoğun ilgi görmüştür. Divanının bildiğimiz bir istinsahı yanında 1888 ve 1904 yıllarında iki baskısı da yapılmıştır. Ayrıca iki mensur tercüme ve şerhi bulunan divan Hüseyin Şevket tarafından nazmen tercüme edilmiştir. Elinizdeki kitap Hüseyin Şevket’in Yavuz Sultan Selim’in Farsça Divanını manzum olarak tercümesini konu alır. Çalışmada şairin kısa hayat hikayesi ve edebî kişiliğinden sonra mütercim hakkında bilgi verilmiş ve tercümesi değerlendirilmiştir. Tercüme; Farsça metin, Latin harfleriyle okunuşu ve manzum tercüme olarak dizilmiştir.