Türkü Söyler Bu Dilim

Bu çalışmaya 2010 senesinde “Edebiyat ve Araştırma Yöntem ve Teknikleri” dersinde Mustafa Tatcı hocamızın röportaj önerisiyle başlanmıştır. Her devrin doğurduğu özel insanların varlığı kimse tarafından tartışılmaz. Mustafa Kafalı hoca da ender ve özel şahsiyetlerden biridir. Röportaj vesilesiyle dört kez Oran Sitesi’ndeki evlerinde bulunma fırsatını yakaladım.
Çeşitli konular üzerine yapılan konuşmasında, pek çok alana temas etti Hayatı, ailesi, yol arkadaşları, hocaları, öğrencileri yanı sıra eserleri, ders anlatma biçimleri; Türk kültür hayatına hizmetleri olmuş büyük simalar hakkındaki bazen uzun, bazen kısa bilgilerini bizlerle paylaştı. Nitekim bu çalışma ile siz değerli okuyuculara da bir nebze Mustafa Kafalı hocanın inci değerindeki sözleri ulaşmış olacaktır.