Halveti Şabani Yolunun Adabı & MİYAR-I TARİKAT

Erenler, “pîrânın adâbına uymak yolun yarısıdır” demişlerdir. Usûlsuz vüsûl olmaz. Hakk’a vuslat için usûle uymak gerekir. Bu konuda ehlullahın tavsiyeleri derlenip miyâr denilen eserler kaleme alınmıştır.Elinizdeki miyâr da bu tür eserlerdendir.