Uşaklı Ahmed Matlaî Dîvançe-i İlahiyat

58.5090.00

Niyazi-i Mısri bir beytinde şöyle der:
Biz beş er idik çıkdık bir demde yola girdik
Kırk yılda pire erdik bu sohbete erince

Bu beş erden birisi de elinizdeki ilahilerin şairi Matlâîdir.

Halveti erenlerinden olan Şeyhi, Elmalılı Ümmi Sinan tarafından yetiştirilmiş olup Niyazi-i Mısrinin yol arkadaşlarındandır.

Mutasavvıf şair, muhtemelen Uşaklı Ahmed Matlaî, Elmalılı Ümmi Sinan (v. 1637) tarafından yetiştirilmiştir ve Niyazi-i Mısrinin yol arkadaşlarındandır.
Matlaî, Elmalıda manevi eğitimini tamamladıktan sonra memleketi Uşaka geri dönmüş ve burada yaşamıştır.

Yunus Emre, Şeyhi Ümmi Sinan ve arkadaşı Niyazi-i Mısrinin üslubuyla yazdığı ilahileriyle Matlâî, XVII. asırda adından söz edilmesi gereken önemli mutasavvıf şairlerimizden birisidir.

Cümle âlem Âdem özler
Âdemden ol Hakkı gözler
diyen bu yokluk, aşk ve irfân yolunun yolcusu âşıktan günümüze bir avuç şiir kalmıştır.
Elinizdeki Divançe-i İlâhiyyat’ta mutasavvıfın gönlünden damlayan 51 adet aşk sızıntısı bulacaksınız.
Stok kodu: 9786054042210 Kategoriler: ,