ÜNSİ HASAN ŞABANİ DİVAN-I İLAHİYAT

130.00200.00

Hasan Ünsi (Ö.1723) İstanbul’da XVII. asırda Üsküdar’da yaşayan asrın en yetkin mutasavvıflardan Karabaş-ı Veli tarafından yetiştirilmiş Halvetiyye-Şa’baniyye tasavvuf okuluna mensup bir ahlakçı, bir gönül, aşk ve irfan adamıdır. Elinizdeki Divan-ı İlahiyat, Ünsi’nin tasavvufi şahsiyetini ve edebi kimliğini ortaya koyduğu kadar, Halveti okulunun tefekkür ve irfan anlayışını ve genel olarak tasavvuf felsefesinin karakteristik özelliklerini ortaya koyacak bir mahiyet taşımaktadır.

Stok kodu: 9789756743102 Kategoriler: