Türk Edebiyatında Hû Şiirleri

273.00420.00

“Türk Edebiyatında Hû Şiirleri”, tematik bir antoloji. İfranî geleneğimizin yıldızlaşan şairlerinin yazdığı ve “Hû” kavramını işleyen şiirlerden bir derleme. Ahmed Yesevî’den Hacı Bayram-ı Velî’ye, Hatayî’den Hüsâmeddin-i Uşşâkî’ye, Şemseddin-i Sivasî’den Sun’ullah Gaybî’ye, Hüseyin Vassâf’tan Abdülaziz Şenol’a, Enis Behiç Koryürek’ten Abdurrahim Karakoç’a kadar, yüzyılları kapsayan bir zaman dilimindeki “Hû” anlayışının panoramasını göreceksiniz bu kitapta. Ayrıca, bu şiirlerden bestelenmiş olanlarının notalarını da…

“Hû, Türk kültür ve edebiyatının temel kavramlarından biri. Günlük hayatımızda, eş dost arasındaki konuşmalarda, komşunun komşuya seslenişinde bazen bir atasözünde,  deyimde,  ninnide, bilmecede, bazen de bir beyitte samimiyet ifadesi olarak “Hû” veya “yâ Hû” şeklinde pek sık kullandığımız bir kelime. Bu tek heceli kelime, hat, musiki ve şiir başta olmak üzere hemen her san’at dalında yaygın bir şekilde işlenmiş ve bu motif etrafında önemli bir kültür oluşmuştur.
Bu kelâm, bir bestekârın elinde gönül telimizi titreten ses olacaktır. Aynı söz, bir hattatın kaleminde “bu da geçer yâ Hû”, “hoş gör yâ Hû, “edeb yâ Hû” şeklinde resme dönüşüp duvarlara asılacaktır. “Hüve’l-Bâkî” şeklinde hakkedilip mezar taşlarımızı süsleyecektir. Hülasa, Türk-İslâm kültürünün ve hasseten tasavvuf şiirinin mihverinde “Hû” kelâmı vardır.”

Stok kodu: 9786054042852 Kategoriler: