Şiirin Hâs’ı: İbrahim Has’tan Halvet Şiirleri Seçkisi

133.25205.00

İbrahim Hâs aslen Kastamonulu olup İstanbul’da tahsil görmüş, Şabanî şeyhi Hasan Ünsî Efendi (ö. 1723) tarafından yetiştirilmiştir. Erenler Kitabı, Erenlerden Aşk Sözleri, Kerpiç Koydum Kazana, Tasavvufî Mektuplar, Tasavvufî Konuşmalar adlarıyla neşrettiğimiz eserlerine ilaveten nutk-ı şerîflerini topladığı “Dîvân-ı İlâhiyât” gibi âbidevî iki mecmûa daha bırakmıştır. Toplam 1001 ilâhîden oluşan bu iki dîvân bugüne kadar neşredilmemiştir. Elinizdeki “ŞİİRİN HÂS’I-İbrahim Hâs’tan Halvet Şiirleri Seçkisi” adıyla neşre hazırladığımız eser bu külliyâttaki ilâhîlerden oluşan bir güldestedir. 

1762’de Sirkeci’de vefat eden bu Halvetî erenini, İstanbul’un ortasında kepeneğinin içine gizlenip de yaşayan bu muhteşem münzevîyi elinizdeki güldeste ile daha iyi tanıyacaksınız. Bu ilâhîlerde “hâs şiir”in kokusunu alacağınız gibi modern şiirin de ayak seslerini duyacaksınız. Seçkinin adı bu sebeple “Şiirin Hâs’ı” olmuştur.
Halvetî/Şabânî erenlerinden İbrâhim Hâs’ın nutk-ı şerîfleri aşka, irfâna hâs tefekküre yolculuk yapmak isteyenler için yepyeni kapılar aralamaktadır.
Stok kodu: 9786059559898 Kategoriler: