Şeyh Mecdüddin Bayrami: Menakıbı ve Saliklerin Adabı – Nutk-i Şerifler

146.25225.00

“Elinizdeki bu eser, Şeyh İsâ Mecdüddîn Hazretleri’nin oğlu İlyâs İbn İsâ tarafından ‘Menâkıb-ı Şeyh Mecdüddîn ve Âdâb-ı Sâlikîn’ adıyla, 1553 senesinde kaleme alınmıştır. Tarafımızdan iki yazma nüsha esas alınarak yayınlanan menâkıpnâmenin sonunda İbn İsâ’nın Ankara Milli Kütüphane’de bir mecmûa içinde bulunan (bk. A/3664-6, yk. 84b-87a.) yirmi iki nutk-ı şerîfi de ilâve edilmiştir.

Menakıpnâme, umûmi olarak kültür tarihi, Türk dili, özellikle de tarikat ve tasavvuf düşüncesiyle alakalı ince ayrıntılar vermesi açısından fevkalade önem arzetmektedir. Eser, Mecdüddîn Efendi’nin oğlu İlyâs Çelebi’nin kaleminden çıkması sebebiyle tarihî gerçekliği yanında seyahat notları ve günlüklerin renkli üslûbuyla okuyanın dimâğında bir belgesel tadı bırakmaktadır. Mecdüddîn Efendi, Tarîk-i Bayramiyye’den olması hasebiyle Menâkıpnâme Hacı Bayram-ı Velî (k.s.)’den beri gelen bazı usûl ve uygulamaların tafsilatını verdiği için bu konudaki araştırmalara önemli katkılar sağlayacaktır.”

Stok kodu: 9786054042838 Kategoriler: