Şemseddin-i Sivasi Divanı

364.00560.00

Vâsıl olmaz kimse Hakk’a cümleden dûr olmadan
Kenz açılmaz şol gönülde tâ ki pür-nûr olmadan
Sür çıkar gayrı gönülden tâ tecellî kıla Hak
Pâdişâh konmaz sarâya hâne ma‘mûr olmadan

Bir devâsız derde düşdi bu dil-i Şemsî müdâm
Hakk’a makbûl olmak ister halka menfûr olmadan

Tokat-Zile’de doğan ve ömrünün büyük kısmını Sivas’ta geçirdiği için “Sivâsî” unvanıyla anılan Şemseddîn-i Sivâsî, XVI. yüzyılın önemli âlim ve ârif zâtlarından biridir. Hazret-i Sivâsî, Sivas’taki dergâhında ve Meydan Câmii’nde 33 yıl boyunca insanlara vaaz ve nasihatler etmiş, “insan” yetiştirmiş ve birçok eser telif ederek kendisinden sonra yaşayacak olanlara büyük bir irfanî birikim bırakmıştır. Aynı zamanda O, Halvetiyye erkânına bağlı “Şemsiyye” şubesinin müessisidir ve kurucu mutasavvıflarımızdan biridir.
Fatih Ramazan Süer elinizdeki bu eserde, Şemseddîn-i Sivâsî’nin hayatını, edebî kişiliğini ve tasavvufî yönünü incelemekte; Sivâsî’nin en önemli eserlerinden biri olan dîvânının şekil ve içerik bakımından tahlilini yaptıktan sonra dîvânı titiz bir şekilde okura sunmaktadır…

Stok kodu: 9786059559379 Kategoriler: ,