Şâh’ın Nefesi

107.25165.00

Yoh idi bu yer ü gökler men ezelden var idim

Gevherin yek-dânesinden ileri pergâr idim

Gevheri âb eyledim tutdu cihânı ser-be-ser

Yeri göğü ‘arş u kürsi yaradan Settâr idim

 

Vahdet ehli bir ârif, Muhammedî ve Alevî bir sûfî, bir seyyid,

ehl-i beyt ve on iki imâm muhibbi bir kalender… Şâh’ın

Nefesi bir saatte okunacak küçük bir kitapçık. Biz bu kitapçıkta

Şâh’ın yazılmış hayatını yeniden yazmaya, bilinen şiirlerini

tekrar etmeye niyetli değiliz.

Şâh’ın Nefesi’nde biz hakîkati “Erde/bil”en o zâtın bir nutkunu

açarak, onun gönül deryasına dalmaya çalışacağız.

Stok kodu: 9786256618138 Kategoriler: