Osman Kemalî’nin Yûnus’u Yûnus’un Kemali

45.5070.00

Onunla fahr ederse var yeri bu arz u eflâkin
Onun Rûhü’l-kuds tesviye etmiş tıynet-i pâkin
Onun kadrin bilen, olmaz esîri dâne-i hâkin
Kulûb-ı âşıkâna bî-bedel tenvîrdir Yûnus

Mübârek nutk-i pâki cân verir erbâb-ı idrâke
Onun her bir sözü şân u şerefdir kavm-i Etrâke
O tohm-i şi‘ri ekmiş bekçi etmiş türbetin hâke
Kemâlî her yıkılmış kalbe bir ta’mîrdir Yûnus

Osman Kemâlî

Stok kodu: 9786057670458 Kategoriler: