Nuru’l-Arabi Külliyatı 5. Cilt Nokta Şerhi

104.00160.00

Muhammed Nûru’l-Arabî’nin Anadolu ve Rumeli coğrafyasında tanınırlığını sağlayan eserlerinin başında Noktatü’l-Beyân gelir. Hatta Hazret-i Pîr, bu eserin adından mülhem “Noktacı Hoca” lakabıyla anılagelmiştir.
*
Hazret-i Peygamber, bir hadîs-i şerîfinde “İndirilmiş olan kitaplardaki bütün sırlar Kur’ân’da, Kur’ân’da olan bütün sırlar Fâtiha’da, Fâtiha’daki bütün sırlar başındaki Bismillâhirrahmânirrahîm’de, Bismillâhirrahmânirrahîm’de olan bütün sırlar başındaki ‘bâ’ harfinde, ‘bâ’ harfindeki bütün sırlar altındaki noktada vardır.” demiştir. Hazret-i Ali de bu hadîse mukabil “İşte o nokta benim!” demektedir.
Bütün âlemlerin sırrı bir noktada saklıdır. Nokta, eşyanın hakîkatinin kaynağıdır. Noktayı anlayan kendini anlar. Kendini anlayan ise Rabb’ini anlamış olur.
Nice velîler eserlerinde bu sırdan dem vurarak noktayı açıklamaya gayret etmişlerdir. Peki, bu nokta nedir? Bu noktayı bu kadar önemli kılan nedir? Noktayı bilen neyi bilmiş olacaktır?
Bütün bu soruların cevaplarını elinizdeki eserde bulacağınızı düşünüyoruz…

Stok kodu: 9786059559751 Kategoriler: