Nuru’l-Arabi Külliyatı 6. Cilt Delailü’l-Hayrat Şerhi

227.50350.00

Delâilü’l-Hayrât, Şeyh Muhammed b. Süleyman el-Cezûlî (ö. 870/1465) tarafından derlenen önemli bir salavat mecmuasıdır. Şazeliyye tarikatının Cezûliyye kolunun kurucusu olan Şeyh Cezûlî’nin bu risalesi müridleri arasında bir tarikat evradı olarak çok okunmuş ve dolayısıyla çok sayıda istinsah edilmiştir. Delail’i sadece Cezûliyye veya Şazeliyye mensupları değil diğer tarikat mensupları, hatta bir tarikata bağlı olmayan Müslümanlar dahi, faziletine inanarak düzenli bir biçimde okumuşlardır.

Delailü’l-Hayrat’ın elinizdeki şerhi, Hz. Pîr Muhammed Nûru’l-Arabî el-Melamî (1813-1887) tarafından yapılmıştır. Nûru’l-Arabî, Delail’i şerh ederken diğer eserlerinde olduğu gibi ilmî dirayetini ortaya koymuş; konuların hem zahirî yönünü tahlil etmiş hem de yeri geldikçe batınî manayı açmıştır. Muhammed Nûru’l-Arabî’nin yaptığı şerhlerde en dikkat çekici nokta; vahdet-i vücûd fikrini, İslam temeli üzerinde dantel gibi ilmek ilmek işlemiş olmasıdır.

Delailü’l-Hayrat Şerhi de bu bakış açısıyla kaleme alınmış; bu sayede bugünün insanı için Cezûlî’nin derlediği salavatları manasını düşünerek okuma fırsatı doğmuştur.

Hasan Fehmi Kumanlıoğlu’nun neşre hazırladığı “Delâilü’l-Hayrat Şerhi”nde hem orijinal metin hem de sadeleştirilmiş metin okuyucuya sunuluyor…

Stok kodu: 9786059559843 Kategoriler: