Nizamoğlu Seyyid Seyfullah

48.7575.00

Seyyid Nizâmoğlu (ö. 1601) Halvetiyye erkânına mensup alevî meşrep bir ehl-i beyt âşıkıdır. Onun eserlerinde başta Hz. Peygamber olmak üzere Hz. Alî, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin sevgisi en üst perdeden üslûba bürünmektedir. Seyyid Hazretlerini ve tabiî eserlerini, meşrebini sağa sola çekmeden hakikat noktasından idrâk etmek ve değerlendirmek icap eder.

Bundan öte Nizâmoğlu’nun nutuklarında aşkın hâlleri, vahdet ve kesret, cem‘ ve fark, yakîn, fenâ ve bekâ, eşyânın hakikati ve vücûd mertebeleri hususlarında Yûnus Emre mektebinden farklı bir üslûp ve edâ söz konusu değildir. Nihayetinde Seyfullah Efendi Yûnus Emre Mektebi şairlerinin en güçlü temsilcilerinden biridir. Hâsılı, “Seyfullah sözünde mestdir!” Onun nutkettiği eserler bir Allah âşıkının gönül kaleminden damlamış kelâmları içermektedir.

Stok kodu: 9786057670915 Kategoriler: