Kerpiç Koydum Kazana: Yunus Emre’nin Bir Şiirinin Şerhi

71.50110.00

Halvetî Şabânî dervişlerinden İbrahim Hâs (ö.1762) âlim, âşık ve ârif mutasavvıflarımızdan birisidir. Hasan Ünsî Halvetî (ö.1723/İstanbul) tarafından yetiştirilmiştir. Mahfî yaşadığı için adı pek fazla duyulmayan bu zatın iki ciltlik Dîvân-ı İlâhiyâtından başka ona yakın eseri bulunmamaktadır. Elinizdeki eseri Yûnus Emre’nin “Çıktım Erik Dalına” isimli sembolik şiirinin şerhinin içermektedir. İbrahim Hâs’ın kaleme aldığı bu şerhin aynı manzumenin diğer şerhleri arasında ayrı bir önemi vardır. Zira İbrahim Efendi’nin yorumladığı remizler zaman zaman diğer şerhlerle örtüşse de eserin tamamı dikkate alındığında büyük bir bölümünün özgün olduğu görülecektir. Yûnus; bu şerhe konu olan şiirinde kendi sülûkunda yaşadığı bazı tecrübelerini, hâl ve makamlarını, berzah ve geçit noktalarını hikâye yoluyla anlatmaktadır.

Hiç Şüphesiz Hak yolunun sâliki olanlar bu beyitlerde işaret edilen remizlerden ibretler alıp nefislerini bilecekler ve kemâl yolunda daha sağlam ilerleyeceklerdir.

“Kerpiç koydum kazana”, nefsimizin aşk kazanında pişmesine vesile olacak nitelik ve derinlikte bir kitaptır.

Buyurun hep birlikte kazana…

Stok kodu: 9786054042579 Kategoriler: