İrfan Sızıntıları

97.50150.00

Osman Kemali Hazretleri’nin kalbine gelen manzum doğuşlarını içeren Aşk Sızıntılarını daha önce Aşk Sızıntıları Şerhi adıyla kitaplaştırmıştık. Bu sefer de onun sohbetlerini içeren İrfan Sızıntıları’nı irfan ehlinin istifadesine sunuyoruz.

İlk kez Baha Doğramacı tarafından hazırlanarak 1987 senesinde yayınlanan eser sadece bir grup seveninin eline geçmiş, genel okuyucuya arzedilmemiştir. İrfan Sızıntıları Osman Kemâlî Efendi’nin itikad ve ibadete dair bazı konuları, seyr ü sülukun inceliklerini ve bir kısım âyetleri ledünni derinliğiyle şerh eden risalelerden oluşmaktadır. Eserde bilhassa imanın ve İslam’ın şartlarının hakiki yönleri, Amentü şerhi; hilkat ve insaniyet; İslam’da hac; esrar-ı Kur’an; Elif, Lam, Mim tefsiri; bey’at-ı hakikiye; İnna aradne’l-emanete ayetinin tefsiri; İslam’da vefa; hekim-i kamil; mürşid-i kamil ve salikin ahvalini bildirir bir temsil; namaz, zekat ve orucun hakikatı gibi başlıklar altında bir sohbet üslubuyla anlatılmaktadır. İrfan Sızıntıları hakîkat yolunda müşkilleri olan taliplerin elinden düşürmeyeceği bir ilahi anahtardır.

Stok kodu: 9786059559409 Kategoriler: