Hacı Bayram-ı Veli Şerhi

42.2565.00

Nagehan ol şare vardımOl şarı yapılır gördümBen dahî bile yapıldımTaş toprak arasında Şakirdleri taş yonarlarYonub üstada sunarlarAllah’ın ismin anarlarOl taşın her paresindeHacı Bayram-ı VelîAbdülhay Efendi, 17. asrın ikinci yarısında yaşayan Azîz Mahmud Hüdayî Hazretlerinin silsilesinden yetişmiş Celvetî şeyhlerindendir. Edirne’de dünyaya gelmiş, Üsküdar’da yaşamış ve yine burada vefat etmiştir. 1691’de Selâmî Ali Efendi’nin vefatı üzerine Üsküdar’daki Azîz Mahmûd Hüdayî Efendi Dergahı şeyhliğine tayin edilmiş, vefatına kadar (M. 1705) bu makamdaki görevine devam etmiştir.Bu kitapçık iki bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde yeni bilgiler ışığında Üsküdar’ın manevî mimârlarından biri olan Abdülhay Celvetî Hazretleri’nin hayatı ve eserleri, ikinci bölümde ise yine Abdülhay Efendi’nin Şerh-i Hacı Bayram-ı Velî adlı risâlesinin tahlili, çeviri metni ve tıpkıbasımına yer verilmiştir.Celvetiyye’nin kurucu pîri olan Azîz Mahmûd Hüdayî’nin silsilesinin Hacı Bayram-ı Velî’ye dayandığı göz önünde bulundurulursa bu nutk-ı şerîf ve şerhinin Celvetîler ve Bayramîler indindeki değeri de kendiliğinden anlaşılacaktır. Bu mütevazi eserin Abdülhay Celvetî, Hâcı Bayram-ı Velî ve İslam tasavvuf tarihi araştırmalarına taze bir nefes olması niyâzıyla…

Stok kodu: 9786059559812 Kategoriler: