Divan-ı İlahiyat – Büyükçekmeceli Nesimizade Mustafa İbreti

110.50170.00

18. asırda İstanbul’un Büyükçekmece beldesinde yaşayan Nesîmîzâde Şeyh İbretî Mustafa Efendi Halvetî/Şabânî erenlerindendir. 1757’de vefat eden mutasavvıf şairin kabri Büyükçekmece Mezarlığındadır. Zamanının tanınmış mutasavvıflarından Halvetî şeyhi Hasan Ünsî Efendi (ö. 1723) tarafından yetiştirilen İbretî’nin bilinen tek eseri “Dîvân-ı İlâhiyât”ıdır. Klâsik sûfî kültürü içinde yetişen şair, aşk ve irfân sahibi bir gönül ehlidir.

Elinizdeki bu çalışma İbretî’nin mevcut kaynaklardan derlediğimiz kısa bir hâl tercümesiyle, ilâhîlerini içeren dîvânının yeni harflere çevrilen metninden ibarettir. Şimdiye kadar edebiyat tarihlerinde şahsiyetinden ve eserinden söz edilmeyen bu zat hakkında yeni belge ve bilgilere ihtiyaç vardır.
Bu eser, İbretî hakkındaki araştırmalara bir mukaddime olabilirse hedefine ulaşmış olacaktır.
Stok kodu: 9786057670922 Kategoriler: ,