Alp Er Tunga Destanı

159.25245.00

Alp Er Tunga, MÖ 7. yüzyılda yaşamış Saka Devleti hakanıdır. O, Türkistan’daki bütün Türkleri / Türk boylarını birleştirerek Türklerin bir arada yaşamasını simgeleyen Turan coğrafyası üzerinde Turan Devleti’ni kurmuştur. Kaynaklar, onun merkezinin Özbekistan ve Doğu Türkistan olduğunu göstermektedir. O buralardan hareket ederek Kafkasları aşmış; Anadolu, Suriye ve Filistin’i hâkimiyeti altına almış, 28 yıl hüküm sürmüştür.
Prof. Dr. Necati Demir’in araştırmaları ve yoğun mesaisi sonucunda ortaya çıkan Alp Er Tunga Destanı isimli bu kitap “Giriş”, “Alp Er Tunga Destanı’nın Kaynakları” ve “Alp Er Tunga Destanı Metinleri” bölümlerinden oluşmaktadır.

Giriş’te Alp Er Tunga Destanı’nın Türk destanları içindeki yeri belirlenmeye çalışılmıştır. Alp Er Tunga Destanı’nın Kaynakları’nda destanın şimdilik ulaşılan kaynakları hakkında bilgiler verilmiştir. Alp Er Tunga Destanı Metinleri’nde ise destan metinleri, destandaki olaylar dikkate alınarak, kronolojik sıraya göre yerleştirilmiştir. Çalışmada yer verilen metinlerden Tarih-i Cihan Güşa, Kutadgu Bilig, Dîvânu Lugâti’t-Türk, Süleymanname’nin ilgili bölümleri Demir tarafından okunup Türkiye Türkçesine aktarılmıştır. Herodot Tarihi, Müntekim Ökmen çevirisinden; Siyasetname, Mehmet Altay Köymen çevirisinden; Taberî Tarihi, Z. K. Ugan-A. Temir çevirisinden; Şehname ise Diyarbakırlı Şerifî ile Necati Lugal çevirisinden kısmî düzenlemeler yapılarak özetlenip alınmıştır.

Stok kodu: 9786057670953 Kategoriler: