AKŞEMSEDDÎN VE İLÂHÎLERİ

253.50390.00

“Akşemseddîn ve İlâhîleri” adlı bu eserde İstanbul’un manevî fâtihi olan büyük Hak ârifi Akşemseddîn’in tespit edebildiğimiz 37 ilâhîsiyle bu ilâhîlere yaptığımız şerhler bir araya getirilmiştir. Bilindiği üzere Akşemseddîn de Yûnus’un diliyle konuşmuş, üstâdı Hacı Bayram’ın içtiği pınardan içmiştir. Hiç şüphesiz Hacı Bayram-ı Velî sâkî, Akşems o sâkînin tiryakîsi idi. Tattığı aşk şarâbının zevkini bizlerle paylaştı. Bizlere mânâsı itibârıyla büyük bir hazine bırakıp gitti. Bazen aşkın söylettiği yerden açtı, bazen de irfânın söylettiği yerden örttü de söyledi. Yola öncü, yolcuya rehber oldu. Nefsine ârif olanların hâllerinden söz etti.

Devamı “Açıklama” kısmında ↴

Stok kodu: 9786057670830 Kategoriler: ,