Akşemseddîn Kitabı

237.25365.00

Akşemseddîn Kitabı adlı bu çalışmamızda büyük Hak ârifi ve âşıkı, İstanbul’un manevî fâtihi Akşemseddîn Mehemmed bin Hamza’nın hayatıyla ilgili olarak kaleme alınan menâkıbnâmeler, kronikler, seyâhatnâmeler ve hâtırâlar bir araya getirilmiştir. Hiç şüphesiz İstanbul’un fethiyle Akşemseddîn Hazretleri arasında manevî bir münasebet vardır. Fâtih İstanbul’un bedeni ise Akşemseddîn de rûhudur.

Devamı “Açıklama” kısmında ↴

Stok kodu: 9786057670793 Kategoriler: