Şevket Turgut Çulpan'ın Nefesler'i Yeni Baskısıyla Raflarda!

Ahmed Yüksel Özemre'nin Üsküdar'ın Üç Sırlısı kitabında bahsettiği erenlerden biri olan Şevket Turgut Çulpan'ın Nefesler'ini Mustafa Tatcı yayına hazırladı. 
Genişletilmiş yeni baskısında Turgut Çulpan'ın özel bir sohbet kaydı ve Yûnus Emre'nin Çıktım Erik Dalına şiirine yaptığı kapsamlı bir şerh de bulunuyor. 

Tanıtım Bülteni:

"Hiçlik denilen Tûr'a çıkıp aşk ile yan da
Bî-lafz u hurûf “Zat”ınla konuş sen de Kelîm ol


“Üsküdar’ın Üç Sırlısı”ndan biri de, Halvetî-Melamî meşrebli bir bankacı olan Şevket Turgut
Çulpan Efendi’dir. Turgut Baba, 14 Mart 1910 tarihinde Üsküdar'da doğmuş, yine burada 30
Temmuz 1990 tarihinde vefat etmiştir. Turgut Baba'nın 1951-1974 yılları arasında Rahmânî
bir cezbe ile yazdığı nefesler ve “Noktacıklar” adını verdiği diğer yazılar kendisi tarafından
daktilo edilerek iki ayrı ciltte toplanmıştır. Bu şiirler ve sözler umumiyetle vahdet-i vücûd,
seyr ü sülûk ve merâtib-i tevhîd halleriyle, Ehl-i Beyt-i Resûlullâh sevgisiyle alakalıdır. Bu
kitap; Şevket Turgut Çulpan’ın nefeslerini, “noktacıklar”ını ve kendisinin Yûnus Emre’nin
“Çıktım erik dalına anda yedim üzümü” mısrasıyla başlayan şiirine yaptığı şerhi ihtiva
etmektedir.


“'Nefesler”, Turgut Baba’nın kızı Neşe Çulpan, eşi merhûme Hayriye Çulpan Hanımların
teşvikleri ve merhûm Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre hocamızın vasiyeti gereği gün yüzüne
çıkmaktadır."

 

 Kapat