Kastamonu Türk Dünyası Kültür Başkenti Anısına Özel Baskı

Kastamonu Üniversitesi Hz. Pîr Şeyh Şabân-ı Velî Kültür Topluluğu ve Hz. Pîr Şeyh Şabân-ı Velî Vakfı tarafından “Vuslatının 450. Yılında Hz. Pir Şeyh Şabân-ı Velî Paneli” düzenlendi. Panele, Gazi Üniversite öğretim üyesi Dr. Mustafa Tatcı ve yazar Leyla İpekçi katıldı. Panelin ardından kitaplarını imzalayan Tatcı ve İpekçi, proje grubuyla katıldıkları toplantıda 2019 “Vuslatının 450. Yılında Hz. Pir Şeyh Şabân-ı Velî” yılı için yapılabilecekler üzerine fikirlerini paylaştılar.

Hz. Pîr’in vuslatının 450. Yılına doğru yaklaşırken önemli bir gelişme olarak Kastamonu, Kazakistan’ın Türkistan şehrinde düzenlenen Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) Daimi Konseyi 35. dönem toplantısında 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi.

Dr. Mustafa Tatcı, bunun Kastamonu için önemli bir fırsat olduğunu söyledi ve “2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti” sürecinde Hz. Pîr Şeyh Şabân-ı Velî ile ilgili neler yapılabileceği üzerinde durdu. Hz. Pîr’in silsilesinin Cemaleddin Tebrizi ile Tebriz’e; Ömer Halveti, Yahya Şirvani ile Azerbaycan’a uzandığını, dolayısıyla “2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti” sürecinde Hz. Pîr’e ve silsilesine gereken önemin verilerek bu imkânın iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Dünyanın dikkatini Kastamonu’ya çekmek, Kastamonu’yu dünyaya açmak için “Kültür Başkenti” unvanının önemli olduğunu ve mutlaka bu süreçte Hz. Pîr’e gereken önemin verilmesinin elzem olduğunu ifade etti. Tasavvuf geleneğinde önemli olanın “insan inşa etmek” olduğunu söyleyen Tatcı, bunun çok ciddi bir emekle, hakkıyla çalışarak, uzun bir süre almakla beraber mümkün olduğunu belirtti. Ayrıca günümüzün en önemli sorununun insan yetiştirmek olduğunu söyledi. İnsan yetiştirmeyi başardığımız takdirde Türkiye sanatta, ilimde, ekonomide söz sahibi olur ve yeniden dünyaya hükmedebiliriz dedi.  

 

2018 Yılı Etkinlikleri Kapsamında Yapılabilecekler

Hz. Pîr Şeyh Şabân-ı Velî hazretlerinin dünyaya yetecek bir ârif-i billâh olduğunu söyleyen Tatcı, “2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti” sürecinde Hz. Pîr’le ilgili yapılabilecekleri şöyle sıraladı:

1. Bu süreçte mutlaka gençlere önem verilmelidir. Kastamonu’dan ve Erzincan, Amasya, Bolu, Gelibolu gibi silsilenin Anadolu’daki köşe taşlarının bulunduğu yerlerden belli niteliklere göre seçilecek lise öğrencileri özellikle Azerbaycan, Balkanlar coğrafyası olmak üzere silsilenin ve Şabânî geleneğin devam ettiği İran ve Arap coğrafyasındaki ilgili bölgelere götürülmelidir. Aynı şekilde bu bölgelerden de seçilecek gençlere Kastamonu, Erzincan, Amasya, Bolu, Gelibolu ve İstanbul’da silsilenin önemli isimleri ve yaşadıkları yerler gösterilmedir.

2. Kastamonu’dan seçilecek gençler Erzincan, Amasya, Bolu, Gelibolu ve İstanbul’da silsile mensuplarının bulunduğu yerlere götürülmeli, gençlere yüzyıllarca güzel insan yetiştiren silsileye mensup bilgeler bağlamlarıyla birlikte tanıtılmalıdır. Aynı şekilde Erzincan, Amasya, Bolu, Gelibolu ve İstanbul’dan da Kastamonu’ya ziyaretler gerçekleştirilmedir. Bu takdirde yeni nesillerin Kastamonu’ya, Anadolu’ya ve Türk Dünyasına ve tüm dünyaya değer katan, şekil veren bu bilgeleri tanımaları mümkün olur. Böylece atılan tohumlar gelecekte meyveye durur.

3. Bir “Bilgeler Yolu” müzesi açılmalıdır. Hz. Pîr’in türbesine giden yol üzerinde silsilenin köşe taşları olan şahsiyetlerin türbelerinin, eserlerinin temsilleri yerleştirilmelidir. Böylece ziyaretçiler Tebriz’den Bakü’ye, Bakü’den Anadolu’ya, Anadolu’dan Balkanlara uzanan coğrafyada Hz. Pîr’in türbesine ulaşıncaya kadar bilgi sahibi olacaktır.

4. Her Şabânî hazîresi bir müzedir. Hazîrelerdeki mezar taşları doğanın tahribatı karşısında zarar görmektedir. Bu taşların bulundukları mekânlarda korunmasına yönelik çözümler geliştirilmelidir. Şabânî gelenekteki hazîrelerde yer alan mezar taşları bir kitaba da dönüştürülerek kültür kayıt altına alınmalıdır.

5. Açılacak bir başka müze de Şabânî geleneğin yaşatılacağı bir mekân olmalıdır.

6. Kastamonu mutlaka bir an önce bir kitaplık hazırlamalıdır. Yahya Şirvanî’den itibaren en az 50 eser bir seri halinde yayınlanmalıdır. Bu kitaplık “2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti” sürecinde Kastamonu’yu yurt dışından ve yurt içinden gelecek ziyaretçilere Kastamonu’yu ve Hz. Pîr’i, Pîr’in erkânını, Pîr’in silsilesini tanıtmada son derece önemlidir.

7. İlk aşamada en az 50, sonraki aşamada 100’e çıkarılması gereken bu külliyat mutlaka yabancı dillere çevrilmelidir. Acil olarak İngilizce ve Arapça’ya çevrilmedir. Çünkü Arap coğrafyasında ve dünyada gelenek yaşamakta, ilgi görmektedir. Dünyayı Kastamonu’ya çekmenin yolu külliyatın yayınlaması ve bir an önce yabancı dillere çevrilmesidir. 

 8. Şabanî bilgeleri dünyaya ve gençlere tanıtmak istiyorsak bu günün imkânlarıyla hareket edilmelidir. Bunun için de film, çizgi film ve belgesel çekilmelidir. Bu konuda Türkiye’de tecrübeli isimler vardır. Bunlara ulaşılmalıdır. Film, çizgi film ve belgesel çalışmalarında Hz. Pîr merkeze alınmalı, ancak silsileye de dikkat çekilmeli, ilgiler Türk Dünyasına da mutlaka yöneltilmelidir.9. “Şabân-ı Velî” ödülleri tahsis edilmelidir. Kurulacak ciddi ekiplerle farklı alanlarda ödüller verilmelidir. Bu ödüller şu alanlarda olabilir.
a. Akademik çalışmalar
b. Roman ödülü
c. Hikâye ödülü
d. Hat ödülü
e. Beste ödülü (Dünya çapında)

10. Hz. Pîr ile ilgili ciddi bir internet sitesi kurulmalıdır. Bu site farklı dillerde olmalı ve sürekli güncellenmelidir.

11. Şabânî geleneği temsil eden motiflerin ve sembollerin olduğu tasarımlar yaptırılarak yurt dışından ve Türkiye’den Kastamonu’ya geleceklere beğenisine sunulmalıdır.

“Kültür güncellenmeden olmaz” diyen Tatcı, kültürü güncellemenin yolu bu fikirleri hayata geçirmekle mümkündür dedi. Bunun için işini iyi yapan ciddi ekiplerin kurulmasının ve sistemli çalışmanın gerekliliği üzerinde durdu. Bu sebeple mutlaka Kültür Bakanlığının, Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi ve Kastamonu Üniversitesinin ciddi bir faaliyete girişmesi gerektiğini söyledi.

 Leyla İpekçi, söz konusu faaliyetlerin hayata geçirilebilmesi için Kastamonuluların harekete geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Kastamonuluların bu projeleri sahiplenmezse iyi niyetlerin sonuçsuz kalacağını söyledi.

 

H Yayınları Tarafından 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti İçin Özel Baskı

H Yayınları, Kastamonulu erenler ve özellikle Hz. Pîr Şeyh Şabân-ı Velî ve Şabâniyye konusunda uzun yıllardır ciddi çalışmalar yapan Mustafa Tatcı'nın eserlerini yayınlıyor. Daha önce bu kapsamda "Hazret-i Pîr Şeyh Şabân-ı Velî ve Şabâniye", "Şabâniyye Silsilesi", "Halvetî Şabânî Yolunun Âdâbı" gibi 20'yi aşkın eseri yayın dünyasına kazandırmıştı.

Bugünlerde ise, Kastamonu'nun 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak seçilmesi münasebetiyle, "Hazret-i Pîr Şabân-ı Velî Kitabı" isminde bir eser yayınlayacağı müjdesini verdi. Mustafa Tatcı'nın yoğun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan kitap, Şabân-ı Velî konusunda bugüne kadar yayınlanan en kapsamlı çalışma niteliğini taşıyor. 632 sayfadan oluşan eser, tamamı renkli özel bir baskıyla okuyucuya sunulacak. 

Kitabı incelemek için tıklayınız.Kapat